TARIEVEN KAPSALON

KNIPPEN

Dames wassen/knippen  €17.50

Dames wassen/knippen/föhnen (kort haar)   €19.50

Dames wassen/knippen/föhnen (lang haar)  €21.50 

Heren wassen knippen stylen  €16.50

Scheren  €10.-

Knippen kinderen tot 12 jaar  €10.-

Pony knippen  €5.-

TARIEVEN KAPSALON

KLEUREN

Kleuren uitgroei tot 5 cm  €27.50

Kleuren (1 kleur) kort haar v.a.  €30.- 

Kleuren (1 kleur) lang haar v.a.  €40.-

Mannen kleuren (1 kleur)  €20.-

Coupe soleil (muts) kort haar  €25.-

Highlights/lowlights (folie) kort haar scalp v.a. €40.-

Highlights/lowlights (folie) kort haar helemaal v.a.  €50.-

Highlights/lowlights (folie) lang haar scalp  v.a. €65.-

Highlights/lowlights (folie) lang haar helemaal v.a. €75.-

Kleurspoeling kort haar v.a.  €30.-

Kleurspoeling lang haar v.a.  €35.-